Lịch sự kiện

Sự kiện tháng: 12/2014 (All day)

Giờ diễn ra sự kiện: 8h00
Ngày diễn ra sự kiện: 09-12-2014
Địa điểm: Lâm Đồng, Quảng Trị, Hà Tây (Hà Nội) và Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, Vĩnh Phúc.

Sự kiện tháng: 11/2014 (All day)

Giờ diễn ra sự kiện: 8h00
Ngày diễn ra sự kiện: 02-11-2014
Địa điểm: Nhà thi đấu Cầu Giấy 35, Trần Quý Kiên, Hà Nội.

Sự kiện tháng: 10/2014 (All day)

Giờ diễn ra sự kiện: 13h45 - 17h00
Ngày diễn ra sự kiện: 23-10-2014
Địa điểm: Hội trường Thư viện, trường Đại học FPT, FU Hòa Lạc.
Giờ diễn ra sự kiện: 14h00-17h00
Ngày diễn ra sự kiện: 16-10-2014
Địa điểm: Hội trường Thư viện, trường Đại học FPT, FU Hòa Lạc.
Giờ diễn ra sự kiện: 8h30 – 10h30
Ngày diễn ra sự kiện: 30-09-2014
Địa điểm: Hội trường tầng 10, tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách Khoa, Hà Nội.

Sự kiện tháng: 09/2014 (All day)

Giờ diễn ra sự kiện: 8h30
Ngày diễn ra sự kiện: 27-09-2014
Địa điểm: Trường Đại học FPT Hòa Lạc.
Giờ diễn ra sự kiện: 8h30
Ngày diễn ra sự kiện: 20-09-2014
Địa điểm: Trường Đại học FPT.
Giờ diễn ra sự kiện: 8h30- 10h00
Ngày diễn ra sự kiện: 20-09-2014
Địa điểm: Trường Đại học FPT.
Giờ diễn ra sự kiện: 8h30 – 17h00
Ngày diễn ra sự kiện: 18-09-2014
Địa điểm: Sảnh tầng 1 - Tòa nhà Detech – Số 8 Tôn Thất Thuyết – Mỹ Đình – Hà Nội.

Sự kiện tháng: 08/2014 (All day)

Giờ diễn ra sự kiện: 8h00
Ngày diễn ra sự kiện: 20-08-2014
Địa điểm: Trường Đại học FPT.