Lịch sự kiện

Sự kiện tháng: 08/2014 (All day)

Giờ diễn ra sự kiện: 8h00
Ngày diễn ra sự kiện: 11-08-2014
Địa điểm: Thiền viện Trúc Lâm (Tây Thiên, Vĩnh Phúc) và Nông trường chè Điềm Mạc (Định Hóa, Thái Nguyên).
Giờ diễn ra sự kiện: 12h00-17h00
Ngày diễn ra sự kiện: 10-08-2014
Địa điểm: Nhà Hát lớn, Hà Nội

Sự kiện tháng: 07/2014 (All day)

Giờ diễn ra sự kiện: 18h00
Ngày diễn ra sự kiện: 20-07-2014
Địa điểm: Trường Đại học FPT Hòa Lạc.
Giờ diễn ra sự kiện: 19h00
Ngày diễn ra sự kiện: 17-07-2014
Địa điểm: Phòng 406, tòa nhà giảng đường, Trường Đại học FPT Hòa Lạc.
Giờ diễn ra sự kiện: 18h00
Ngày diễn ra sự kiện: 15-07-2014
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Âu Cơ, số 8, Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.

Sự kiện tháng: 06/2014 (All day)

Giờ diễn ra sự kiện: 8h00
Ngày diễn ra sự kiện: 18-06-2014
Địa điểm: Trường Đại học FPT.
Giờ diễn ra sự kiện: 19h00 – 21h00
Ngày diễn ra sự kiện: 17-06-2014
Địa điểm: Phòng 406, giảng đường Trường Đại học FPT Hòa Lạc.
Giờ diễn ra sự kiện: 7h30 - 12h00
Ngày diễn ra sự kiện: 14-06-2014
Địa điểm: Phòng B6 - B8, tòa nhà Detech, Trường Đại học FPT.
Giờ diễn ra sự kiện: 8h00 - 12h30
Ngày diễn ra sự kiện: 06-06-2014
Địa điểm: Trường Đại học FPT Hòa Lạc.
Giờ diễn ra sự kiện: 8h00
Ngày diễn ra sự kiện: 06-06-2014
Địa điểm: Trường Đại học FPT Hòa Lạc.