Lịch sự kiện

Sự kiện tháng: 01/2010 (All day)

Giờ diễn ra sự kiện: 17h30 – 18h45
Ngày diễn ra sự kiện: 27-01-2010
Địa điểm: Hội trường 202, Đại học FPT, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội
Giờ diễn ra sự kiện: 17:30 - 19:30
Ngày diễn ra sự kiện: 22-01-2010
Địa điểm: Hội trường 202-204 tầng II, trường Đại học FPT HN.
Giờ diễn ra sự kiện: 19h00
Ngày diễn ra sự kiện: 13-01-2010
Địa điểm: Nhà thi đấu trường Đại Học Sư Phạm HN 1, số 136 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Giờ diễn ra sự kiện: 17h45
Ngày diễn ra sự kiện: 08-01-2010
Địa điểm: Hội trường lớn, tầng 2, phòng 202.

Sự kiện tháng: 11/2009 (All day)

Giờ diễn ra sự kiện: 08h00-12h00
Ngày diễn ra sự kiện: 13-11-2009
Địa điểm: Tầng II, Đại học FPT HN

Sự kiện tháng: 10/2009 (All day)

Giờ diễn ra sự kiện: 8.00 AM
Ngày diễn ra sự kiện: 22-10-2009
Địa điểm: Nhà văn hóa Cầu Giấy - Hà Nội

Sự kiện tháng: 09/2009 (All day)

Giờ diễn ra sự kiện: 8.AM
Ngày diễn ra sự kiện: 23-09-2009
Địa điểm: Đại học FPT HN
Giờ diễn ra sự kiện:
Ngày diễn ra sự kiện: 04-09-2009
Địa điểm: Đại học FPT HN

Sự kiện tháng: 09/2009

Giờ diễn ra sự kiện:
Ngày diễn ra sự kiện: 13-09-2009
Địa điểm: Hà Nội