Lịch sự kiện

Sự kiện tháng: 01/2014 (All day)

Giờ diễn ra sự kiện: 8h30
Ngày diễn ra sự kiện: 11-01-2014
Địa điểm: Phòng 111, tòa nhà Detech, Trường Đại học FPT.
Giờ diễn ra sự kiện: 8:00
Ngày diễn ra sự kiện: 04-01-2014
Địa điểm: Phòng 111, tòa nhà Detech, Trường Đại học FPT.
Giờ diễn ra sự kiện: 7h00
Ngày diễn ra sự kiện: 01-01-2014
Địa điểm: Xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Sự kiện tháng: 12/2013 (All day)

Giờ diễn ra sự kiện: 19h30
Ngày diễn ra sự kiện: 23-12-2013
Địa điểm: Nhà Hát Lớn, số 1 Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Giờ diễn ra sự kiện: 14h30
Ngày diễn ra sự kiện: 18-12-2013
Địa điểm: Hội trường tầng 4, tòa nhà giảng đường, Trường Đại học FPT cơ sở Hòa Lạc.
Giờ diễn ra sự kiện: 8h00
Ngày diễn ra sự kiện: 17-12-2013
Địa điểm: Trường Đại học FPT

Sự kiện tháng: 11/2013 (All day)

Giờ diễn ra sự kiện: 8h00
Ngày diễn ra sự kiện: 16-11-2013
Địa điểm: Tầng 13, Tòa nhà FPT, Đường Phạm Hùng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Sự kiện tháng: 09/2013 (All day)

Giờ diễn ra sự kiện: 8h00
Ngày diễn ra sự kiện: 31-08-2013
Địa điểm: sảnh tầng 13, tòa nhà FPT Cầu Giấy, Hà Nội.

Sự kiện tháng: 08/2013 (All day)

Giờ diễn ra sự kiện: 8h00
Ngày diễn ra sự kiện: 26-08-2013
Địa điểm: tòa nhà Detech và tòa nhà Innovation, Trường Đại học FPT.

Sự kiện tháng: 07/2013 (All day)

Giờ diễn ra sự kiện: 8h00
Ngày diễn ra sự kiện: 27-07-2013
Địa điểm: Sảnh tầng 1, tòa nhà Detech, Trường Đại học FPT.