Lịch sự kiện

Sự kiện tháng: 06/2013 (All day)

Giờ diễn ra sự kiện: 9h00 – 11h30
Ngày diễn ra sự kiện: 08-06-2013
Địa điểm: Phòng 202, tòa nhà Detech, Trường Đại học FPT.
Giờ diễn ra sự kiện: 8h30
Ngày diễn ra sự kiện: 08-06-2013
Địa điểm: Đại học FPT
Giờ diễn ra sự kiện: Các giờ ra chơi
Ngày diễn ra sự kiện: 06-06-2013
Địa điểm: Sảnh tầng 4 – FSB02, tòa nhà VAS, Trường Đại học FPT.
Giờ diễn ra sự kiện: 8h30
Ngày diễn ra sự kiện: 06-06-2013
Địa điểm: Lô D2 Nguyễn Thị Thập, Trường Đại học FPT.

Sự kiện tháng: 05/2013 (All day)

Giờ diễn ra sự kiện: 8h30
Ngày diễn ra sự kiện: 28-05-2013
Địa điểm: Đại học FPT
Giờ diễn ra sự kiện: 8h00
Ngày diễn ra sự kiện: 25-05-2013
Địa điểm: Lô D2 Nguyễn Thị Thập, Trường Đại học FPT.
Giờ diễn ra sự kiện: 8h20
Ngày diễn ra sự kiện: 25-05-2013
Địa điểm: Tòa nhà Innovation, Trường Đại học FPT.
Giờ diễn ra sự kiện: 7h30
Ngày diễn ra sự kiện: 25-05-2013
Địa điểm: Làng gốm Kiến Xuân – Lái Thiêu, Làng tranh sơn mài Tương Bình Hiệp (Thủ Dầu Một) và Café Gió và Nước (Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Sự kiện tháng: 04/2013 (All day)

Giờ diễn ra sự kiện: 13h30
Ngày diễn ra sự kiện: 06-04-2013
Địa điểm: Toà nhà Innovation, Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.

Sự kiện tháng: 03/2013 (All day)

Giờ diễn ra sự kiện: 8h00
Ngày diễn ra sự kiện: 02-03-2013
Địa điểm: Tòa nhà Nguyễn Thị Thập, Trường Đại học FPT.