Ngành An ninh - An toàn thông tin

  • Đây là ngành học mới được Trường Đại học FPT dự kiến tuyển sinh và đào tạo năm 2013, đồng thời cũng là ngành học chuyên sâu về bảo mật thông tin đầu tiên tại một trường đại học về CNTT của Việt Nam. Theo khảo sát trong Tập đoàn FPT nói riêng cũng như các đơn vị CNTT Việt Nam nói chung, đây đang là một trong những ngành học khát nhân lực chất lượng cao nhất hiện nay.