Đợt II

Trịnh Thùy Chi

Thông tin
Trịnh Thùy Chi
Giới tính: Nữ
Ngày sinh : 09/07/1991

Bùi Thái Hòa

Thông tin
Bùi Thái Hòa
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 25/06/1991

Hoàng Vũ Linh

Thông tin
Hoàng Vũ Linh
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 02/07/1991

Trần Duy Phúc

Thông tin
Trần Duy Phúc
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 23/01/1991

Đinh Mạnh Thắng

Thông tin
Đinh Mạnh Thắng
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 01/07/1990
Nội dung tin RSS