Đợt III

Trần Thu Ngân

Thông tin
Trần Thu Ngân
Giới tính: Nữ
Ngày sinh : 11/06/1991

Đinh Thành Tú

Thông tin
Đinh Thành Tú
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 10/09/1989

Phạm Trọng Đại

Thông tin
Phạm Trọng Đại
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 08/06/1990

Đỗ Thị Lệ Thủy

Thông tin
Đỗ Thị Lệ Thủy
Giới tính: Nữ
Ngày sinh : 26/06/1990

Đinh Tiến Dũng

Thông tin
Đinh Tiến Dũng
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 06/05/1991
Nội dung tin RSS