Ngành Kỹ thuật điện tử - Truyền thông

  • Điện tử truyền thông là một mảng lớn và quan trọng trong hệ thống Công nghệ thông tin - Truyền thông của mỗi đất nước, là ngành sử dụng những công nghệ tiên tiến để tạo nên các thiết bị giúp cho việc truy xuất thông tin mà cá nhân hoặc tổ chức muốn có. Đây là mảnh đất giàu tiềm năng cho những sinh viên đam mê làm việc với các vi mạch, hệ thống viễn thông.