Bùi Trung Kiên

Thông tin
Bùi Trung Kiên
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 19/04/1990
Đợt tốt nghiệp
Đợt I năm 2013
Chuyên ngành
Khối ngành CNTT&TT
Tên đề tài tốt nghiệp
Cooking recipes sharing website
Hoạt động và thành tích tiêu biểu

Sinh viên hoạt động phong trào

Vị trí làm việc
cty tnhh pranda việt nam