Đoàn Văn Cao

Thông tin
Đoàn Văn Cao
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 05/06/1990
Đợt tốt nghiệp
Đợt I năm 2013
Chuyên ngành
Khối ngành CNTT&TT
Tên đề tài tốt nghiệp
The Smart Companion
Hoạt động và thành tích tiêu biểu

Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc

Vị trí làm việc
Fsoft FSU 17