Hồ Ngọc An

Thông tin
Hồ Ngọc An
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 23/02/1990
Đợt tốt nghiệp
Đợt I năm 2013
Chuyên ngành
Khối ngành CNTT&TT
Tên đề tài tốt nghiệp
E-Fashion
Hoạt động và thành tích tiêu biểu
Vị trí làm việc
Developer tại Công Ty TMA