Hoàng Xuân Thành

Thông tin
Hoàng Xuân Thành
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 03/01/1988
Đợt tốt nghiệp
Đợt II năm 2013
Chuyên ngành
Khối ngành CNTT&TT
Tên đề tài tốt nghiệp
Quản lý order cửa hàng
Hoạt động và thành tích tiêu biểu

Thành viên tích cực CLB Guitar, Tich cực thamg gia các hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng cùng CLB iGo

Vị trí làm việc
Lập trình viên tại công ty TEK