Lại Hồng Anh

Thông tin
Lại Hồng Anh
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 17/04/1989
Đợt tốt nghiệp
Đợt II năm 2012
Chuyên ngành
Khối ngành CNTT&TT
Tên đề tài tốt nghiệp
Wrong e-mail sending prevention system
Hoạt động và thành tích tiêu biểu

Chủ tịch CLB Bóng đá

Vị trí làm việc
Cán bộ tại FU