Lê Diệp Anh

Thông tin
Lê Diệp Anh
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 04/07/1991
Đợt tốt nghiệp
Đợt II năm 2013
Chuyên ngành
Khối ngành CNTT&TT
Tên đề tài tốt nghiệp
Hệ thống đếm sản phẩm trên băng chuyền
Hoạt động và thành tích tiêu biểu
Vị trí làm việc
Dự định khác