Lê Minh Quân

Thông tin
Lê Minh Quân
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 04/04/1990
Đợt tốt nghiệp
Đợt I năm 2013
Chuyên ngành
Khối ngành CNTT&TT
Tên đề tài tốt nghiệp
Develop Visual Painting utility in Vakia Online Store
Hoạt động và thành tích tiêu biểu

Sinh viên xuất sắc về học tập

Vị trí làm việc
Công ty TNHH Posismo Hà Nội