Lê Thị Mai Anh

Thông tin
Lê Thị Mai Anh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh : 20/04/1988
Đợt tốt nghiệp
Đợt II năm 2011
Chuyên ngành
Khối ngành CNTT&TT
Tên đề tài tốt nghiệp
Using Felica card and Apriori algorithm in restaurant management
Hoạt động và thành tích tiêu biểu

Giải thưởng Nữ sinh CNTT năm 2009

Vị trí làm việc
Onsite Nhật, đang làm tại Fsoft