Lê Tuấn Anh

Thông tin
Lê Tuấn Anh
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 30/10/1990
Đợt tốt nghiệp
Đợt I năm 2013
Chuyên ngành
Khối ngành CNTT&TT
Tên đề tài tốt nghiệp
T-Shirt Selling and Design Website
Hoạt động và thành tích tiêu biểu
Vị trí làm việc
Fsoft fsu 17