Lê Vân Anh

Thông tin
Lê Vân Anh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh : 18/11/1988
Đợt tốt nghiệp
Đợt I năm 2011
Chuyên ngành
Khối ngành CNTT&TT
Tên đề tài tốt nghiệp
Smart Fashion Website
Hoạt động và thành tích tiêu biểu
Vị trí làm việc
Lập trình viên tại Fsoft, Fsu11