Lương Ngọc An

Thông tin
Lương Ngọc An
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 27/09/1990
Đợt tốt nghiệp
Đợt III năm 2013
Chuyên ngành
Khối ngành CNTT&TT
Tên đề tài tốt nghiệp
Mobile Augmented Reality
Hoạt động và thành tích tiêu biểu
Vị trí làm việc
Dev tại IFI Solution