Mai Phước An

Thông tin
Mai Phước An
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 19/11/1990
Đợt tốt nghiệp
Đợt III năm 2012
Chuyên ngành
Khối ngành CNTT&TT
Tên đề tài tốt nghiệp
Synthesize and Process Course's components
Hoạt động và thành tích tiêu biểu
Vị trí làm việc