Nguyễn Khánh Linh

Thông tin
Nguyễn Khánh Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh : 02/09/1991
Đợt tốt nghiệp
Đợt II năm 2013
Chuyên ngành
Khối ngành CNTT&TT
Tên đề tài tốt nghiệp
Thiết bị phát hiện người ngã
Hoạt động và thành tích tiêu biểu

BCN CLB Sách

Vị trí làm việc
Researcher - Software Engineer tại Einsighs (Singapore)