Nguyễn Ngọc Hiếu

Thông tin
Nguyễn Ngọc Hiếu
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 07/11/1990
Đợt tốt nghiệp
Đợt II năm 2013
Chuyên ngành
Khối ngành CNTT&TT
Tên đề tài tốt nghiệp
XE HAI BÁNH TỰ CÂN BẰNG
Hoạt động và thành tích tiêu biểu

Chủ nhiệm CLB ESC (CLB chuyên ngành Nhúng), Ban chủ nhiệm CLB Kịch Câm. Giải nhất "Talent show 2012

Vị trí làm việc
FIS TES