Nguyễn Tiến Tuyên

Thông tin
Nguyễn Tiến Tuyên
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 24/10/1987
Đợt tốt nghiệp
Đợt I năm 2013
Chuyên ngành
Khối ngành CNTT&TT
Tên đề tài tốt nghiệp
Football Stadium Booking Website
Hoạt động và thành tích tiêu biểu

Sinh viên nhất môn

Vị trí làm việc
Cty Vnext