Nguyễn Xuân Thành

Thông tin
Nguyễn Xuân Thành
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 20/04/1983
Đợt tốt nghiệp
Đợt I năm 2013
Chuyên ngành
Khối ngành CNTT&TT
Tên đề tài tốt nghiệp
Hotel management
Hoạt động và thành tích tiêu biểu

Sinh viên giỏi

Vị trí làm việc
Fsoft