Trần Văn Nam

Thông tin
Trần Văn Nam
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 05/07/1987
Đợt tốt nghiệp
Đợt I năm 2013
Chuyên ngành
Khối ngành CNTT&TT
Tên đề tài tốt nghiệp
The Smart Companion
Hoạt động và thành tích tiêu biểu

Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc

Vị trí làm việc
Fsoft, Fsu 17