Trương Văn An

Thông tin
Trương Văn An
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 21/07/1990
Đợt tốt nghiệp
Đợt I năm 2013
Chuyên ngành
Khối ngành CNTT&TT
Tên đề tài tốt nghiệp
Student Financial Management System
Hoạt động và thành tích tiêu biểu
Vị trí làm việc