Tô Vũ An

Thông tin
Tô Vũ An
Giới tính: Nam
Ngày sinh : 22/11/1988
Đợt tốt nghiệp
Đợt I năm 2011
Chuyên ngành
Khối ngành CNTT&TT
Tên đề tài tốt nghiệp
GPS checking
Hoạt động và thành tích tiêu biểu
Vị trí làm việc
Technical Leader tại Fsoft, FRD SU11