Vũ Hoàng Yến

Thông tin
Vũ Hoàng Yến
Giới tính: Nữ
Ngày sinh : 17/03/1990
Đợt tốt nghiệp
Đợt I năm 2013
Chuyên ngành
Khối ngành CNTT&TT
Tên đề tài tốt nghiệp
Ultra Subtitles
Hoạt động và thành tích tiêu biểu

CLB Cóc Media

Vị trí làm việc
Fsoft