Đăng ký thi tuyển

Để thuận tiện cho việc đăng ký dự thi của thí sinh, chúng tôi mời bạn đăng ký vào mẫu đăng ký trực tuyến dưới đây. Đây là căn cứ để chúng tôi có thể giới thiệu cho bạn những thông tin sát thực, cập nhật nhất về kỳ tuyển sinh 2013 của trường ĐH FPT.
Lưu ý: Chọn từ danh sách giới hạn từ 1985 đến 1994
Chú ý: Bạn chỉ được phép nhập số chứng minh nhân dân là các chữ số (từ 0 đến 9), bạn có thể nhập các chữ số cách nhau bằng một khoảng trắng để dễ nhận biết.
Ghi chính xác đến Phường/Xã, Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố
Chú ý: Bạn chỉ được phép nhập số điện thoại là các chữ số (từ 0 đến 9), bạn có thể nhập các chữ số cách nhau bằng một khoảng trắng để dễ nhận biết.
Hãy điền số điên thoại thường dùng của bạn hoặc người thân gần nhất của bạn để chúng tôi có thể thông báo tới bạn những thông tin quan trọng nhất về kỳ thi
Lưu ý: Chọn từ danh sách giới hạn từ 2000 đến 2015
(*) Thông tin bắt buộc phải điền .
Chỉ cần đăng ký 01 lần duy nhất, thông tin của bạn sẽ được lưu trữ trong hệ thống. Chúng tôi sẽ chủ động liên hệ với bạn trong vòng 10 ngày kể từ khi bạn gửi bản đăng ký thông tin sơ bộ này.