Tuyển gấp Cán bộ Quản lý Chất lượng (QA)

Mô tả chi tiết công việc 

- Lập kế hoạch (lịch) kiểm soát chất lượng;

- Thực hiện kiểm soát các hoạt động liên quan đào tạo, xác định các sai lỗi thường xảy ra cua quá trình dựa vào hồ sơ, dữ liệu các hoạt động đã thực hiện (báo cáo các điểm không phù hợp)

- Báo cáo hoạt động kiểm soát chất lượng hàng tháng;

- Thu thập dữ liệu, tính toán các chỉ tiêu quá trình;

- Thu thập, xử lý các ý kiến sinh viên;

- Thực hiện khảo sát mức độ hài lòng Sinh viên từng học kỳ;

- Tham gia các kỳ đánh giá nội bộ, đánh giá bên ngoài của BVC.

- Chỉnh sữa tài liệu, ban hành tài liệu.

 

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết 

* Bằng cấp/Kinh nghiệm cần thiết:
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản lý Chất lượng;
- Được đào tạo nghiệp vụ kiểm soát, đánh giá;
- Có chứng chỉ đánh giá nội bộ
* Phẩm chất/Năng lực cần thiết:
- Tư duy logic tổng hợp;
- Chính trực và đáng tin cậy;
- Kín đáo, bảo mật thông tin
* Các điều kiện ưu tiên khác:
- Có hiểu biết về các văn bản pháp luật liên quan đào tạo Đại học;
- Thành tạo tin học văn phòng
- TOEIC 450 hoặc tương đương

 

Thông tin liên hệ:

     Ứng viên nộp hồ sơ bản mềm qua email: tuyendunghcm@fpt.edu.vn với subject email “Can bo Quan ly chat luong”. Hồ sơ gồm:

-  Thư  ứng tuyển (Application Letter)

-  CV (Curriculum Vitae) - Bản Lý lịch ứng viên tự soạn (ghi rõ thông tin cá nhân, trình độ, kinh nghiệm,…)Số lượng: 
02
Ngày đăng - hết hạn: 
05/07/2017 - 31/07/2017
Địa điểm: 
TP Hồ Chí Minh