Gửi e-mail cho bạn bè

‘Người trẻ xuất sắc là tương lai của FPT’
(Gửi mỗi địa chỉ e-mail một dòng)
Gửi