Lễ Bảo vệ đồ án và khóa luận tốt nghiệp Học kỳ Summer năm 2014

Giờ xảy ra sự kiện: 8h00
Ngày xảy ra sự kiện: 20/08/2014
Địa điểm: Trường Đại học FPT.

Từ ngày 20-23/8, tại ba giảng đường Paul Argenti, Despande và Paul Danos, nhà C, tòa nhà Việt Úc, Viện Quản trị Kinh doanh, sinh viên Kinh tế thuộc hai chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Tài chính Ngân hàng sẽ bước vào Kỳ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của mình. Có tổng cộng 49 khóa luận của sinh viên sẽ góp mặt trong đợt bảo vệ này.

Tại tòa nhà Detech, trong hai ngày 29 và 30/8 và diễn ra ở 4 Hội đồng, sinh viên FPT ngành CNTT sẽ bảo vệ đồ án của mình. Ở Học kỳ Summer năm 2014, có tổng cộng 31 đồ án tốt nghiệp được sinh viên ngành CNTT bảo vệ.

Từ ngày 25-28/8, tại tòa nhà 137 Nguyễn Thị Thập, các sinh viên FPT CNTT và Kinh tế cũng bước vào đợt bảo vệ đồ án và khóa luận tốt nghiệp của mình.

Tại tòa nhà Innovation, sinh viên ngành Kinh tế sẽ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp từ ngày 25-30/8. Từ ngày 3-5/9 là thời gian sinh viên ngành Kỹ thuật phần mềm bảo vệ đồ án tốt nghiệp của mình.

Đăng ký tham gia sự kiện

Các sự kiện khác