Góc câu lạc bộ

  • Trường Đại học FPT rất quan tâm đến việc cân bằng cuộc sống cho sinh viên và tạo điều kiện để sinh viên có thể phát huy tốt nhất những phẩm chất của mình, đặc biệt thông qua các hoạt động ngoại khóa, hoạt động phong trào. Chính bởi vậy, một mạng lưới Câu lạc bộ được thiết lập để giúp sinh viên tìm thấy niềm vui, tạo dựng và mở rộng các mối quan hệ, thỏa mãn niềm đam mê, sở thích, hay cao hơn, là hỗ trợ cho các hoạt động học tập tại trường cũng như xây dựng sự nghiệp sau này.