Thông báo

Đào tạo

Hà Nội

  • Đăng ký khóa học “Làm quen với lập trình qua Alice” (04/03/2010)

    Để tạo thuận lợi cho việc tiếp cận với kỹ năng lập trình, sinh viên các lớp Khóa 5 Tiếng Anh dự bị được nhà trường tạo điều kiện tham gia miễn phí khóa học "Làm quen với lập trình qua Alice". Người sử dụng Alice sẽ tạo được các đoạn phim hoạt hình và thông qua đó, sẽ nhận ra rằng lập trình máy tính thật dễ dàng !

Công tác sinh viên

Hà Nội

Tuyển sinh

Đà Nẵng