Chương trình “Khởi nghiệp cùng Coc’s Shop” – lần 2

Dành cho: 
Phụ huynh
Sinh viên

Nhằm tạo cơ hội được kinh doanh và điều hành doanh nghiệp cho sinh viên, trường ĐH FPT phát động cuộc thi: Khởi nghiệp cùng Coc’s Shop” – lần 2.

1. Đối tượng tham dự cuộc thi: sinh viên các khóa 4, 5 của Trường Đại học FPT;

2. Hình thức dự thi: Cuộc thi gồm 2 vòng. Nhóm sinh viên tham dự (có từ 2 sinh viên trở lên) gửi đề án kinh doanh cho địa điểm Coc’s Shop tại khu sảnh tầng 2, trường ĐH FPT Hà Nội;

Bài dự thi gửi theo địa chỉ: Cán bộ Nguyễn  Ngọc Hằng Minh (Email: MinhNNH@fpt.edu.vn).

3. Thời gian:

o Nhận kế hoạch kinh doanh qua bản mềm: từ ngày 20/7/2010 – 20/8/2010
o Vòng loại: từ 21/8/ – 25/8/2010
o Vòng Chung kết: 28/8/2010

4. Giải thưởng: Nhóm được giải Nhất sẽ được đầu tư 40 triệu đồng (tiền mặt & tài sản cố định) và quyền kinh doanh tại khu vực Coc’s Shop hiện tại.

Ban tổ chức

Số lượt đọc:11100-Cập nhật gần nhất:21/07/2010