Kết quả thi thử

Dành cho: 
Phụ huynh
Thí sinh

Thông tin chung:

  • Thời gian thi: 30 phút.
  • Dạng đề thi: Rút gọn.
  • Thang điểm: 22.

Điểm thi của các trường:

Số lượt đọc:10219-Cập nhật gần nhất:08/04/2011