Trường Đại học FPT công bố điểm thi tuyển và điểm chuẩn kỳ thi ngày 5/5/2013

Dành cho: 
Phụ huynh
Thí sinh

Ngày 18/5/2013, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học FPT đã chính thức công bố điểm thi tuyển sinh và các mức điểm chuẩn của kỳ thi 5/5/2013

Các thí sinh sử dụng số báo danh, ngày tháng năm sinh hoặc số CMND để xem điểm thi tuyển và trạng thái của mình trong thông báo.

Những thí sinh thuộc diện được phỏng vấn tín dụng cần đăng ký trực tuyến khi xem điểm. Các thí sinh đăng ký phỏng vấn đợt 1 cần xem danh sách và lịch phỏng vấn trên website hay tại các văn phòng tư vấn tuyển sinh của Trường từ ngày 20/5/2013. Các thí sinh thuộc diện phỏng vấn tín dụng cần chuẩn bị bộ hồ sơ bổ sung theo đúng quy định của Trường (xem chi tiết trong thông báo điểm hoặc trên website).

Những thí sinh đủ điều kiện được xét học bổng cần đăng ký địa điểm và lịch phỏng vấn phù hợp khi xem điểm. Các thí sinh đăng ký phỏng vấn đợt 1 cần xem danh sách và lịch phỏng vấn trên website của Trường từ ngày 20/5/2013.

Các thí sinh trúng tuyển có thể làm thủ tục nhập học từ 8h00 ngày 1/8/2013 cho đến trước 17h30 ngày 15/9/2013 tại các văn phòng tư vấn tuyển sinh của Trường Đại học FPT.

Giấy báo trúng tuyển và Giấy báo điểm sẽ được gửi qua đường bưu điện cho các thí sinh theo địa chỉ đã đăng ký trong vòng 2 tuần kể từ ngày công bố kết quả (không tính thời gian chuyển của bưu điện).

Các mức điểm chuẩn của kỳ thi như sau:

Khối ngành CNTT & ĐTVT

  1. Điểm trúng tuyển: 51/105
  2. Điểm chuẩn phỏng vấn xét tín dụng: 77/105
  3. Điểm chuẩn xét học bổng: 91/105

Khối ngành QTKD & Tài chính

  1. Điểm trúng tuyển: 47/105
  2. Điểm chuẩn phỏng vấn xét tín dụng: 65/105
  3. Điểm chuẩn xét học bổng: 80/105

 Khối ngành Mỹ thuật ứng dụng

  1. Điểm trúng tuyển: 57/105
  2. Điểm chuẩn phỏng vấn xét tín dụng: 68/105
  3. Điểm chuẩn xét học bổng: 84/105

Thí sinh xem điểm thi của mình tại đây

Hà Nội ngày 18/5/2013

Hội đồng tuyển sinh

 

Số lượt đọc:54887-Cập nhật gần nhất:20/05/2013