Trường Đại học FPT công bố Điểm thi và điểm chuẩn kỳ thi 13/4/2014

Dành cho: 
Phụ huynh
Sinh viên
Thí sinh

Các thí sinh có thể sử dụng số báo danh hoặc số CMND để tra cứu điểm thi trực tuyến trên website http://tuyensinh.fpt.edu.vn.

Các thí sinh đủ điều kiện xét duyệt phỏng vấn tín dụng hoặc phỏng vấn học bổng Nguyễn Văn Đạo cần chuẩn bị bộ hồ sơ bổ sung theo đúng quy định của Trường và liên hệ với bộ phận tư vấn để sắp xếp lịch phỏng vấn phù hợp trong tháng 5/2014 (theo dõi thông tin trên website http://tuyensinh.fpt.edu.vn).

Giấy báo trúng tuyển và Giấy báo điểm sẽ được gửi qua đường bưu điện cho các thí sinh theo địa chỉ đã đăng ký trong vòng 2 tuần kể từ ngày công bố kết quả (không tính thời gian chuyển của bưu điện).

Xem điểm thi tại đây

Lưu ý: Đối với một số trường hợp không tra cứu được, thí sinh sử dụng định dạng ngày sinh theo dạng d/m/yyyy (ví dụ: 13/9/1996) thì sẽ tra cứu được.

CÁC MỨC ĐIỂM CHUẨN CỦA TỪNG NGÀNH

Khối ngành CNTT & ĐTVT

 1. Điểm trúng tuyển: 53/105
 2. Điểm chuẩn phỏng vấn xét tín dụng: 81/105
 3. Điểm chuẩn xét học bổng: 95/105

Khối ngành Kinh tế ( Quản trị Kinh doanh - Tài chính Ngân hàng - Quản trị Khách sạn)

 1. Điểm trúng tuyển: 48/105
 2. Điểm chuẩn phỏng vấn xét tín dụng: 67/105
 3. Điểm chuẩn xét học bổng: 80/105

 Khối ngành Mỹ thuật ứng dụng

 1. Điểm trúng tuyển: 41/105
 2. Điểm chuẩn phỏng vấn xét tín dụng: 65/105
 3. Điểm chuẩn xét học bổng: 80/105

Khối ngành Ngoại ngữ:

 1. Điểm trúng tuyển: 47/105
 2. Điểm chuẩn phỏng vấn xét tín dụng: 64/105
 3. Điểm chuẩn xét học bổng: 80/105

Khối ngành Kiến trúc:

 1. Điểm trúng tuyển: 44/105
 2. Điểm chuẩn phỏng vấn xét tín dụng: 65/105
 3. Điểm chuẩn xét học bổng: 80/105

Thí sinh xem điểm thi của mình tại đây

Hà Nội ngày 28/4/2014

Hội đồng tuyển sinh

Số lượt đọc:17227-Cập nhật gần nhất:05/05/2014