Tin công nghệ

  • (Post 28/02/2006) Một hoạt động mang tính sống còn trong các dự án sản xuất hoặc gia công phần mềm (PM), đó là kiểm tra (Testing). Dân làm PM chắc hẳn không ai nghi ngờ vai trò quan trọng của nó, tuy nhiên không phải ai (cả trong ngành và ngoài ngành) cũng hiểu rõ hoạt động này. Bản thân công việc kiểm tra phần mềm (KTPM) cũng là một lĩnh vực hoạt động độc lập và khá "hấp dẫn". Cùng với các dự án gia công sản xuất PM, hiện cũng có khá nhiều dự án mà nội dung công việc chỉ là kiểm tra những PM đã được khách hàng phát triển sẵn.
  • (Post 24/02/2006) Combining the strong typing, scripting and productivity of ML with the efficiency, stability, libraries, cross-language working and tools of .NET.
  • (Post 24/01/2006) Bài viết lần trước đã giới thiệu các mô hình xây dựng/phát triển phần mềm (SEP), bài này xin được tiếp tục nêu lên những ưu và nhược điểm của mỗi mô hình để giúp bạn có thể lựa chọn mô hình phù hợp cho dự án phần mềm của mình.
  • (Post 20/01/2006) Cũng như mọi ngành sản xuất khác, qui trình là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng đem lại sự thành công cho các nhà sản xuất phần mềm, nó giúp cho mọi thành viên trong dự án từ người cũ đến người mới, trong hay ngoài công ty đều có thể xử lý đồng bộ công việc tương ứng vị trí của mình thông qua cách thức chung của công ty, hay ít nhất ở cấp độ dự án.
  • (Post 10/04/2007) Hiện có một số công cụ phát triển ứng dụng trên Symbian như Visual Studio C++ 6 .0, CodeWarrior Development Studio, Borland C++ BuilderX, Nokia Development Suite (NDS) và thành viên mới nhất là Carbide C++ Express 1.0. Trong đó NDS và Carbide do chính Nokia phát triển (Nokia hiện nắm quyền chi phối Symbian OS).