Các vị trí tuyển dụng

Tìm kiếm
Tìm thấy 516 công việc.
Vị trí Số lượng Địa điểm Ngày đăng Ngày hết hạn
Tuyển dụng mentor (chuyên gia hướng dẫn) cho Đại học Trực tuyến FUNiX Không giới hạn 29/08/2016 31/12/2017
Giảng viên CNTT_FPTU Cần Thơ 10 Cần Thơ 15/04/2017 15/07/2017
Giảng viên tiếng Nhật_FPTU Cần Thơ 05 Cần Thơ 15/04/2017 15/07/2017
Giảng viên tiếng Hàn_FPTU Cần Thơ 05 Cần Thơ 15/04/2017 15/07/2017
Nhân viên Thư viện_FPTU Cần Thơ 01 Cần Thơ 15/04/2017 15/06/2017
Giảng viên tiếng Anh _ FPTU Cần Thơ 10 Cần Thơ 15/04/2017 15/06/2017
Nhân viên Lập trình (Developer)_FPTU Cần Thơ 01 Cần Thơ 15/04/2017 31/05/2017
Cán bộ tư vấn tuyển sinh 1 TP Hồ Chí Minh 21/04/2017 31/05/2017
Tuyển gấp 01 Cán bộ tuyển sinh chương trình MBA 01 TP Hồ Chí Minh 13/04/2017 31/05/2017
Cán bộ Hành chính 02 TP Hồ Chí Minh 13/04/2017 31/05/2017
Nhân viên PR 1 TP Hồ Chí Minh 13/04/2017 31/05/2017
Nhân viên IT 1 TP Hồ Chí Minh 13/03/2017 31/05/2017
Giảng Viên Kinh tế- FPT POLYTECHNIC TÂY NGUYÊN 2 Đắk Lắk 13/04/2017 31/05/2017
Giảng Viên Công Nghệ Thông Tin - FPT POLYTECHNIC TÂY NGUYÊN 02 Đắk Lắk 13/03/2017 31/05/2017
Cán bộ phát triển chương trình Đào tạo 1 TP Hồ Chí Minh 02/03/2017 30/05/2017
Cán bộ Marketing 1 TP Hồ Chí Minh 13/04/2017 19/05/2017
Tuyển gấp 01 Cán bộ chất lượng (QA) 01 Hà Nội 20/04/2017 15/05/2017
Giảng viên CNTT - FPT Greenwich 01 Hà Nội 25/02/2017 15/05/2017
CB Công tác sinh viên _ FPTU HN 02 Hà Nội 19/04/2017 10/05/2017
Tuyển 02 Giảng viên Truyền thông & tổ chức sự kiện_FPoly 02 Hà Nội 25/04/2017 10/05/2017