Các vị trí tuyển dụng

Tìm kiếm
Tìm thấy 571 công việc.
Vị trí Số lượng Địa điểm Ngày đăng Ngày hết hạn
Cán bộ kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm_FPTU HN 01 Hà Nội 11/07/2017 31/07/2017
Cán bộ Giáo vụ 02 TP Hồ Chí Minh 05/07/2017 31/07/2017
Cán bộ phát triển chương trình Đào tạo 1 TP Hồ Chí Minh 05/07/2017 31/07/2017
Nhân Viên Truyền thông 02 TP Hồ Chí Minh 05/07/2017 31/07/2017
Tuyển gấp Cán bộ Quản lý Chất lượng (QA) 02 TP Hồ Chí Minh 05/07/2017 31/07/2017
Cán bộ Marketing Online_FAI 02 Hà Nội 15/05/2017 25/07/2017
Giảng viên Quản trị Khách sạn_FPTU Cần Thơ 05 Cần Thơ 25/04/2017 25/07/2017
Giảng viên Marketing_FPTU Cần Thơ 05 Cần Thơ 25/04/2017 25/07/2017
Giảng viên Quản trị Kinh doanh_FPTU Cần Thơ 05 Cần Thơ 25/04/2017 25/07/2017
Tuyển 01 Giáo vụ_FPT Greenwich 01 Hà Nội 29/06/2017 20/07/2017
Tuyển 02 Giáo viên Kỹ năng mềm_Trường THPT FPT 02 Hà Nội 07/06/2017 20/07/2017
Tuyển 13 Cán bộ Quản nhiệm (9 nam & 4 nữ)_Trường THPT FPT 13 Hà Nội 28/06/2017 15/07/2017
Giảng viên CNTT_FPTU Cần Thơ 10 Cần Thơ 15/04/2017 15/07/2017
Giảng viên tiếng Hàn_FPTU Cần Thơ 05 Cần Thơ 15/04/2017 15/07/2017
Chuyên viên đào tạo (Giáo vụ)_Viện Quản trị kinh doanh FSB 01 Hà Nội 07/02/2017 10/07/2017
Cán bộ PDP & Quan hệ doanh nghiệp_FPT Greenwich 01 Hà Nội 13/05/2017 03/07/2017
Cán bộ Tư vấn tuyển sinh khách hàng doanh nghiệp 01 TP Hồ Chí Minh 12/06/2017 30/06/2017
Giảng Viên Kỹ Năng Mềm TP Hồ Chí Minh 30/05/2017 30/06/2017
Giảng Viên Chuyên Ngành Marketing 02 TP Hồ Chí Minh 30/05/2017 30/06/2017
Tuyển gấp Giảng viên Tiếng Nhật 01 TP Hồ Chí Minh 30/05/2017 30/06/2017