Các vị trí tuyển dụng

Tìm kiếm
Tìm thấy 516 công việc.
Vị trí Số lượng Địa điểm Ngày đăng Ngày hết hạn
Giảng viên Chính trị học (FPT Polytechnic Quảng Ninh) 02 Quảng Ninh 25/02/2013 31/03/2013
Giảng viên đồ họa (FPT Polytechnic Quảng Ninh) 02 Quảng Ninh 25/02/2013 31/03/2013
Cán bộ Nghiên cứu & Phát triển chương trình đào tạo Lập trình di động 01 Hà Nội 14/03/2013 31/03/2013
Giảng viên Pháp luật (FPT Polytechnic Quảng Ninh) 02 Quảng Ninh 25/02/2013 31/03/2013
Cán bộ Nghiên cứu & Phát triển chương trình đào tạo CNTT 01 Hà Nội 14/03/2013 31/03/2013
Cán bộ tuyển sinh (Đại học FPT – FU Hà Nội) 02 Hà Nội 14/03/2013 31/03/2013
Giáo viên Trường THPT FPT Hà Nội 13 Hà Nội 14/03/2013 31/03/2013
Cán bộ tuyển sinh (Đại học FPT – FU Hà Nội) 02 Hà Nội 25/02/2013 10/03/2013
Cán bộ tuyển sinh (FPT Polytechnic Thanh Hóa hoặc Đăk Lăk) 02 Thanh Hóa 25/02/2013 10/03/2013
Giám đốc Đào tạo (FPT Polytechnic Thanh Hóa) 01 Thanh Hóa 14/01/2013 28/02/2013
Cán bộ Nghiên cứu & Phát triển chương trình đào tạo Lập trình di động 01 Hà Nội 22/01/2013 16/02/2013
Cán bộ Nghiên cứu & Phát triển chương trình đào tạo Kiểm thử phần mềm 01 Hà Nội 22/01/2013 16/02/2013
Cán bộ Nghiên cứu & Phát triển chương trình đào tạo BPO tiếng Nhật 01 Hà Nội 22/01/2013 16/02/2013
Cán bộ Kiểm định – Đóng gói chương trình đào tạo 02 Hà Nội 22/01/2013 16/02/2013
Giảng viên đồ họa (FPT Polytechnic Đăk Lăk) 02 Đắk Lắk 14/01/2013 31/01/2013
Giảng viên Kinh tế (FPT Polytechnic Đăk Lăk) 02 Đắk Lắk 14/01/2013 31/01/2013
Giảng viên CNTT (FPT Polytechnic Thanh Hóa) 03 Thanh Hóa 14/01/2013 31/01/2013
Giảng viên Kinh tế (FPT Polytechnic Thanh Hóa) 02 Thanh Hóa 14/01/2013 31/01/2013
Giảng viên Tiếng Anh (FPT Polytechnic Thanh Hóa) 02 Thanh Hóa 14/01/2013 31/01/2013
Giảng viên CNTT (FU Hà Nội) 02 Hà Nội 16/01/2013 31/01/2013