Các vị trí tuyển dụng

Tìm kiếm
Tìm thấy 583 công việc.
Vị trí Số lượng Địa điểm Ngày đăng Ngày hết hạn
Tuyển gấp 05 Cộng tác viên tuyển sinh (FSB – Đà Nẵng) 05 Đà Nẵng 10/03/2014 20/03/2014
Cán bộ truyền thông – phòng Công tác sinh viên FSB 01 Hà Nội 10/03/2014 20/03/2014
Tuyển gấp 01 Cán bộ thiết kế đồ họa (Viện Quản trị kinh doanh) 01 Hà Nội 10/03/2014 20/03/2014
Tuyển gấp 02 Cán bộ Tuyển sinh (Viện Quản trị kinh doanh – Đà Nẵng) 02 Đà Nẵng 06/03/2014 20/03/2014
Tuyển gấp 01 Cán bộ Truyền thông – FPT Polytechnic 01 Hà Nội 06/03/2014 20/03/2014
Cán bộ tuyển sinh chương trình Cử nhân quốc tế (Viện Quản trị kinh doanh) 02 TP Hồ Chí Minh 06/01/2014 31/01/2014
Cộng tác viên tuyển sinh (FPT Polytechnic Thanh Hóa) 05 Thanh Hóa 19/12/2013 31/01/2014
Giảng viên CNTT (FPT Polytechnic Thanh Hóa) 03 Thanh Hóa 19/12/2013 31/01/2014
Cán bộ Nghiên cứu và phát triển chương trình 02 Hà Nội 19/12/2013 31/01/2014
Tuyển gấp 12 cán bộ tư vấn tuyển sinh 12 Hà Nội 07/01/2014 20/01/2014
Tuyển Giảng viên Tiếng Anh (Fpoly Tây Nguyên) Không giới hạn Đắk Lắk 02/12/2013 31/12/2013
Giảng viên Kinh tế (Fpoly Tây Nguyên) Không giới hạn Đắk Lắk 02/12/2013 31/12/2013
Giảng viên Công nghệ thông tin (Fpoly Tây Nguyên) Không giới hạn Đắk Lắk 02/12/2013 31/12/2013
Tuyển gấp 05 giáo viên Tiếng Anh (Trung tâm Anh ngữ FPT) 05 Hà Nội 22/11/2013 31/12/2013
Tuyển 01 Kỹ sư xây dựng (FU Hòa Lạc) 01 Hà Nội 02/12/2013 15/12/2013
Tuyển giáo viên (Trường THPT FPT Hà Nội) Không giới hạn Hà Nội 22/11/2013 15/12/2013
Cán bộ Điều phối chương trình đào tạo 02 Hà Nội 22/11/2013 15/12/2013
Nhân viên Bếp phụ (FU Hoà Lạc) 03 Hà Nội 30/09/2013 30/11/2013
Tuyển gấp 02 cán bộ phòng Khảo thí (Viện Quản trị kinh doanh FSB) 02 TP Hồ Chí Minh 05/11/2013 20/11/2013
Cán bộ Phong trào sự kiện – phòng CTSV (Viện Quản trị kinh doanh FSB) 02 người (1HN + 1 HCM) Hà Nội 05/11/2013 15/11/2013