Các vị trí tuyển dụng

Tìm kiếm
Tìm thấy 530 công việc.
Vị trí Số lượng Địa điểm Ngày đăng Ngày hết hạn
Giảng viên đồ họa (FPT Polytechnic Quảng Ninh) 02 Quảng Ninh 21/06/2013 31/07/2013
Giảng viên CNTT (FPOLY Hà Nội) 02 Hà Nội 08/07/2013 15/07/2013
Cán bộ Công tác sinh viên (FPT Polytechnic Thanh Hóa) 01 Thanh Hóa 21/06/2013 15/07/2013
Cán bộ tuyển sinh (FPT Polytechnic Quảng Ninh ) 01 Quảng Ninh 21/06/2013 10/07/2013
Cán bộ quản trị mạng và quản trị hệ thống (FU HN) 02 Hà Nội 21/06/2013 05/07/2013
Cán bộ tuyển sinh (FU Hà Nội) 05 Hà Nội 21/06/2013 30/06/2013
Giảng viên CNTT (FTRI) 01 Hà Nội 27/05/2013 30/06/2013
Giảng viên Toán (HCM) 02 TP Hồ Chí Minh 12/06/2013 22/06/2013
Giảng viên Chính trị (FUHCM) 02 TP Hồ Chí Minh 12/06/2013 22/06/2013
Giảng viên Software Engineering & Computer Fundamentals (HCM) 02 TP Hồ Chí Minh 12/06/2013 22/06/2013
Cán bộ Truyền thông (FPT Arena Hà Nội) 01 Hà Nội 10/06/2013 20/06/2013
Nhân viên Bếp phụ (FU Hòa Lạc) 04 Hà Nội 27/05/2013 02/06/2013
Tuyển Cán bộ tuyển sinh (Đại học FPT – FU Hà Nội) 01 Hà Nội 02/04/2013 30/04/2013
Tuyển Giáo viên (Trường THPT FPT Hà Nội) 13 Hà Nội 02/04/2013 30/04/2013
Giảng viên Chính trị học (FPT Polytechnic Quảng Ninh) 02 Quảng Ninh 25/02/2013 31/03/2013
Giảng viên đồ họa (FPT Polytechnic Quảng Ninh) 02 Quảng Ninh 25/02/2013 31/03/2013
Cán bộ Nghiên cứu & Phát triển chương trình đào tạo Lập trình di động 01 Hà Nội 14/03/2013 31/03/2013
Giảng viên Pháp luật (FPT Polytechnic Quảng Ninh) 02 Quảng Ninh 25/02/2013 31/03/2013
Cán bộ Nghiên cứu & Phát triển chương trình đào tạo CNTT 01 Hà Nội 14/03/2013 31/03/2013
Cán bộ tuyển sinh (Đại học FPT – FU Hà Nội) 02 Hà Nội 14/03/2013 31/03/2013