Các vị trí tuyển dụng

Tìm kiếm
Tìm thấy 581 công việc.
Vị trí Số lượng Địa điểm Ngày đăng Ngày hết hạn
Giảng viên Software Engineering & Computer Fundamentals (HCM) 02 TP Hồ Chí Minh 12/06/2013 22/06/2013
Cán bộ Truyền thông (FPT Arena Hà Nội) 01 Hà Nội 10/06/2013 20/06/2013
Nhân viên Bếp phụ (FU Hòa Lạc) 04 Hà Nội 27/05/2013 02/06/2013
Tuyển Cán bộ tuyển sinh (Đại học FPT – FU Hà Nội) 01 Hà Nội 02/04/2013 30/04/2013
Tuyển Giáo viên (Trường THPT FPT Hà Nội) 13 Hà Nội 02/04/2013 30/04/2013
Giảng viên Chính trị học (FPT Polytechnic Quảng Ninh) 02 Quảng Ninh 25/02/2013 31/03/2013
Giảng viên đồ họa (FPT Polytechnic Quảng Ninh) 02 Quảng Ninh 25/02/2013 31/03/2013
Cán bộ Nghiên cứu & Phát triển chương trình đào tạo Lập trình di động 01 Hà Nội 14/03/2013 31/03/2013
Giảng viên Pháp luật (FPT Polytechnic Quảng Ninh) 02 Quảng Ninh 25/02/2013 31/03/2013
Cán bộ Nghiên cứu & Phát triển chương trình đào tạo CNTT 01 Hà Nội 14/03/2013 31/03/2013
Cán bộ tuyển sinh (Đại học FPT – FU Hà Nội) 02 Hà Nội 14/03/2013 31/03/2013
Giáo viên Trường THPT FPT Hà Nội 13 Hà Nội 14/03/2013 31/03/2013
Cán bộ tuyển sinh (Đại học FPT – FU Hà Nội) 02 Hà Nội 25/02/2013 10/03/2013
Cán bộ tuyển sinh (FPT Polytechnic Thanh Hóa hoặc Đăk Lăk) 02 Thanh Hóa 25/02/2013 10/03/2013
Giám đốc Đào tạo (FPT Polytechnic Thanh Hóa) 01 Thanh Hóa 14/01/2013 28/02/2013
Cán bộ Nghiên cứu & Phát triển chương trình đào tạo Lập trình di động 01 Hà Nội 22/01/2013 16/02/2013
Cán bộ Nghiên cứu & Phát triển chương trình đào tạo Kiểm thử phần mềm 01 Hà Nội 22/01/2013 16/02/2013
Cán bộ Nghiên cứu & Phát triển chương trình đào tạo BPO tiếng Nhật 01 Hà Nội 22/01/2013 16/02/2013
Cán bộ Kiểm định – Đóng gói chương trình đào tạo 02 Hà Nội 22/01/2013 16/02/2013
Giảng viên đồ họa (FPT Polytechnic Đăk Lăk) 02 Đắk Lắk 14/01/2013 31/01/2013