Các vị trí tuyển dụng

Tìm kiếm
Tìm thấy 560 công việc.
Vị trí Số lượng Địa điểm Ngày đăng Ngày hết hạn
Giảng viên CNTT (FPT Polytechnic Thanh Hóa) 03 Thanh Hóa 14/01/2013 31/01/2013
Giảng viên Kinh tế (FPT Polytechnic Thanh Hóa) 02 Thanh Hóa 14/01/2013 31/01/2013
Giảng viên Tiếng Anh (FPT Polytechnic Thanh Hóa) 02 Thanh Hóa 14/01/2013 31/01/2013
Giảng viên CNTT (FU Hà Nội) 02 Hà Nội 16/01/2013 31/01/2013
Cán bộ tuyển sinh (FPT Polytechnic Quảng Ninh ) 01 Quảng Ninh 07/01/2013 15/01/2013
Giám đốc Đào tạo (FPT Polytechnic Thanh Hóa) 01 Thanh Hóa 18/12/2012 31/12/2012
Cán bộ tuyển sinh (FPT Polytechnic Quảng Ninh) 02 Quảng Ninh 10/12/2012 25/12/2012
Cán bộ tuyển sinh (FPT Greenwich Hà Nội) 01 Hà Nội 10/12/2012 25/12/2012
Cán bộ marketing (Dự án ViOlympic) 01 Hà Nội 10/12/2012 25/12/2012
Cán bộ truyền thông (FU Hà Nội) 02 Hà Nội 10/12/2012 25/12/2012
Giảng viên CNTT (Bộ môn ITS, FU Hà Nội) 01 Hà Nội 10/12/2012 25/12/2012
Giảng viên Pháp luật (FPT Polytechnic Đăk Lăk) 02 Đắk Lắk 17/12/2012 25/12/2012
Giảng viên Kinh tế (FPT Polytechnic Đăk Lăk) 03 Đắk Lắk 17/12/2012 25/12/2012
Giảng viên Tiếng Anh (FPT Polytechnic Đăk Lăk) 02 Đắk Lắk 18/12/2012 25/12/2012
Giảng viên Tài chính (Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội) 01 Hà Nội 19/12/2012 25/12/2012
Giảng viên Pháp luật (FPT Polytechnic Quảng Ninh) 01 Quảng Ninh 06/12/2012 20/12/2012
Giảng viên QTKD (FPT Polytechnic Quảng Ninh) 02 Quảng Ninh 06/12/2012 20/12/2012
Tuyển Cán bộ tuyển sinh (marketing – FU HN) 01 Hà Nội 07/12/2012 20/12/2012
Giảng viên QTKD (FPT Polytechnic Quảng Ninh) 02 Quảng Ninh 07/12/2012 20/12/2012
Giảng viên Pháp luật (FPT Polytechnic Quảng Ninh) 01 Quảng Ninh 07/12/2012 20/12/2012