Các vị trí tuyển dụng

Tìm kiếm
Tìm thấy 583 công việc.
Vị trí Số lượng Địa điểm Ngày đăng Ngày hết hạn
Cán bộ Kiểm định – Đóng gói chương trình đào tạo 02 Hà Nội 22/01/2013 16/02/2013
Giảng viên đồ họa (FPT Polytechnic Đăk Lăk) 02 Đắk Lắk 14/01/2013 31/01/2013
Giảng viên Kinh tế (FPT Polytechnic Đăk Lăk) 02 Đắk Lắk 14/01/2013 31/01/2013
Giảng viên CNTT (FPT Polytechnic Thanh Hóa) 03 Thanh Hóa 14/01/2013 31/01/2013
Giảng viên Kinh tế (FPT Polytechnic Thanh Hóa) 02 Thanh Hóa 14/01/2013 31/01/2013
Giảng viên Tiếng Anh (FPT Polytechnic Thanh Hóa) 02 Thanh Hóa 14/01/2013 31/01/2013
Giảng viên CNTT (FU Hà Nội) 02 Hà Nội 16/01/2013 31/01/2013
Cán bộ tuyển sinh (FPT Polytechnic Quảng Ninh ) 01 Quảng Ninh 07/01/2013 15/01/2013
Giám đốc Đào tạo (FPT Polytechnic Thanh Hóa) 01 Thanh Hóa 18/12/2012 31/12/2012
Cán bộ tuyển sinh (FPT Polytechnic Quảng Ninh) 02 Quảng Ninh 10/12/2012 25/12/2012
Cán bộ tuyển sinh (FPT Greenwich Hà Nội) 01 Hà Nội 10/12/2012 25/12/2012
Cán bộ marketing (Dự án ViOlympic) 01 Hà Nội 10/12/2012 25/12/2012
Cán bộ truyền thông (FU Hà Nội) 02 Hà Nội 10/12/2012 25/12/2012
Giảng viên CNTT (Bộ môn ITS, FU Hà Nội) 01 Hà Nội 10/12/2012 25/12/2012
Giảng viên Pháp luật (FPT Polytechnic Đăk Lăk) 02 Đắk Lắk 17/12/2012 25/12/2012
Giảng viên Kinh tế (FPT Polytechnic Đăk Lăk) 03 Đắk Lắk 17/12/2012 25/12/2012
Giảng viên Tiếng Anh (FPT Polytechnic Đăk Lăk) 02 Đắk Lắk 18/12/2012 25/12/2012
Giảng viên Tài chính (Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội) 01 Hà Nội 19/12/2012 25/12/2012
Giảng viên Pháp luật (FPT Polytechnic Quảng Ninh) 01 Quảng Ninh 06/12/2012 20/12/2012
Giảng viên QTKD (FPT Polytechnic Quảng Ninh) 02 Quảng Ninh 06/12/2012 20/12/2012