Các vị trí tuyển dụng

Tìm kiếm
Tìm thấy 583 công việc.
Vị trí Số lượng Địa điểm Ngày đăng Ngày hết hạn
Tuyển 02 Giảng viên Part-time bộ môn ITS (Information Technology Specialization) 04 Hà Nội 15/02/2017 10/03/2017
Tuyển 01 Cán bộ Khảo thí_FPTU HN 01 Hà Nội 09/02/2017 28/02/2017
Tuyển 01 CB Nhân sự phụ trách quản lý cán bộ, bảo hiểm, chính sách 01 07/02/2017 28/02/2017
Tuyển gấp 01 Cán bộ Nhân sự (phụ trách Đào tạo) 01 Hà Nội 07/02/2017 28/02/2017
Tuyển 01 Cán bộ truyền thông (PR)_FAI HN 01 Hà Nội 07/02/2017 28/02/2017
Tuyển 01 cán bộ Công tác sinh viên (nam)_FUG HN 01 Hà Nội 07/02/2017 28/02/2017
Nhân Viên Marketing 1 TP Hồ Chí Minh 13/01/2017 28/02/2017
Tuyển CB triển khai Facebook marketing (Marketing Online)_FPT Greenwich 01 Hà Nội 22/01/2017 20/02/2017
Tuyển CB triển khai Google Adwords (Marketing Online)_FPT Greenwich 01 Hà Nội 22/01/2017 20/02/2017
Tuyển cán bộ Phát triển cá nhân (PDP)_FPTU HN 01 Hà Nội 22/01/2017 15/02/2017
Tuyển gấp 02 CB Kiểm định chất lượng 02 Hà Nội 12/01/2017 10/02/2017
Tuyển CB Marketing_FPT-BTEC HN 3 Hà Nội 13/01/2017 06/02/2017
Tuyển gấp CB truyền thông (external)_FPT Greenwich Viet Nam 1 Hà Nội 10/01/2017 31/01/2017
Tuyển gấp CB truyền thông nội bộ_FPT Greenwich Viet Nam 1 Hà Nội 10/01/2017 31/01/2017
Tuyển gấp 06 Cán bộ Quản nhiệm (4 nam & 2 nữ)_Trường THPT FPT 06 Hà Nội 09/01/2017 22/01/2017
Tuyển 01 CB Văn hóa đoàn thể_FEHO 01 Hà Nội 29/12/2016 15/01/2017
Tuyển gấp 01 Trưởng phòng PR/Marketing Online 01 29/12/2016 15/01/2017
Tuyển 02 giảng viên Thiết kế Đồ họa_FAID 02 Hà Nội 24/11/2016 15/01/2017
Tuyển 03 Giáo viên Tiếng Anh_ Trường THPT FPT 03 Hà Nội 24/12/2016 10/01/2017
Giảng viên môn Mỹ thuật đại cương 01 Hà Nội 08/12/2016 31/12/2016