ACS; ITSOL; Nissho

Chức danh/ Vị trí/ Việc làm: 
Lập trình viên

Trường Đại học FPT gửi đến các bạn thông tin tuyển dụng đến từ các công ty ACS, ITSOL và Nissho như sau:

1. Công ty ACS: Tuyển 5 lập trình viên Dot Net (Theo file đính kèm)

2. Công ty ITSOL: Tuyển 10 lập trình viên C/C++ không yêu cầu kinh nghiệm, nếu chưa biết sẽ được đào tạo. Mức lương tối thiểu từ 6 – 7 triệu đồng /1 tháng.

3. Công ty Nissho Việt Nam: Tuyển lập trình viên, PM, Team leade các ngôn ngữ lập trình với số lượng từ 15 – 20 người (Theo file đính kèm)

Ứng viên quan tâm, gửi CV tiếng Anh về hòm mail ngavtt@fpt.edu.vn trước 15h00 ngày 31/10/2014

Lưu ý: Tên file CV tiếng Anh gửi ghi rõ không dấu: Ho ten _MSSV_Ten cong ty_Vi tri ung tuyen.