FPT Software HN; FIS; Topica

Chức danh/ Vị trí/ Việc làm: 
Lập trình viên

Trường Đại học FPT gửi tới các bạn các thông tin tuyển dụng sau:

1. Fsu1, B16, Fsoft HN tuyển Lạp trình ngôn ngữ C: Tải file tại đây.

2. Fsoft HN tuyển các vị trí trong tháng 10/2014: Tải file tại đây.

3. FIS tuyển các vị trí không yêu cầu kinh nghiệm: Tải file tại đây.

4. Topica tuyển lập trình viên và chuyên viên phát triển phần mềm: Tải file tại đây.

 

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV tiếng Anh về hòm mail ngavtt@fpt.edu.vn trước 12h00 thứ ngày 19/10/2014.

CV tiếng Anh ghi rõ tiêu đề không dấu: Ho ten_MSSV_Ten cong ty_Vi tri ung tuyen