Gameloft; FSS; FTICO; Vietnam Unity Studio

Chức danh/ Vị trí/ Việc làm: 
Lập trình viên

Phòng Công tác sinh viên gửi đến các bạn một số thông tin tuyển dụng sau:

1. Công ty Gameloft tuyển Lập trình Game di động Window/Window Phone 8/Android (C#/C++/Java): Xem chi tiết tại đây

2. Công ty FSS tuyển 10 lập trinh viên và 10 Kiểm thử phần mềm: Xem chi tiết tại đây

3. Công ty FTICO tuyển các vị trí:

- 02 .NET developer ít nhất 3 năm kinh nghiệm

- 04 junior tester có kinh nghiệm về mobile test

- 02 senior Android Dev ít nhất 4 năm kinh nghiệm

- 02 junior Android Dev.

- 01 Front End

- 01 Magento Dev. có ít nhất 4 năm kinh nghiệm

- 01 Web Enterprise Dev. có ít nhất 3 năm kinh nghiệm

- 01 Junior Java Dev

4. Công ty Vietnam Unity Studio tuyển lập trình viên Dot Net và IOS: Xem chi tiết tại đây

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV tiếng Anh về hòm mail: ngavtt@fpt.edu.vn trước 12h00 ngày 05/12/2014.

Tiêu đề file Cv gửi ghi rõ không dấu: Ho ten_MSSV_Ten cong ty_Vi tri ung tuyen.