Gameloft, Fsu 11 Fsoft, Synergix VN

Chức danh/ Vị trí/ Việc làm: 
Lập trình viên

Trường Đại học FPT gửi các bạn các thông tin tuyển dụng sau:

1. Công ty Gameloft tuyển Lập trình viên di động trên ngô ngữ C/C++: Theo file đính kèm

2. Fsoft – Fsu 11 tuyển Lập trình viên làm việc tại Mỹ: Theo file đính kèm

3. Công ty Synergix Việt Nam tuyển Lập trình viên Java và Tester: Theo file đính kèm

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV tiếng Anh về hòm mail: ngavtt@fpt.edu.vn trước 12h00 ngày 06/10/2014.

CV tiếng Anh ghi rõ tiêu đề không dấu: Ho Ten_MSSV_Ten cong ty_Vi tri ung tuyen. Trường Đại học FPT không chịu trách nhiệm việc thất lạc CV khi ứng viên ghi không đúng tiêu đề.